Kodeks Udruženja Košarkaških Trenera Srbije

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom Udruženja košarkaških trenera Srbije utvrđuju se osnovne norme ponašanja svojih članova u radnim i životnim okolnostima.

Član 2.

Košarkaški trener, član UKTS, obavlja sve svoje dužnosti u skladu sa Statutom Udruženja košarkaških trenera Srbije i ovim kodeksom i svojim ponašanjem i postupcima brine o statusu i ugledu košarke kao i autoritetu svoje profesije.

Član 3.

U obavljanju svog posla košarkaški trener:

 1. Nastoji da znanjem, zalaganjem i ponašanjem stvara ugled kod svojih igrača, njihovih roditelja, sredstava javnog informisanja
 2. Preuzima sve obaveze i zadatke u oblasti stručnog usavršavanja koja su u nadležnosti Udruženja košarkaških trenera Srbije
 3. Sarađuje za časopis “Trener” i medijima
 4. Brine o svom usavršavanju i primenjuje metode koje su prisutne u savremenom treningu
 5. U privatnim i službenim kontaktima ne iznosi neistinite podatke o svom obrazovanju, stručnim kvalifikacijama i radnom iskustvu
 6. Ne iznosi netačan ili kompromitirajuci stav o radu UKTS, košarkaškog kluba, saveza ili ustanove u kojoj radi
 7. Ispravlja, demantuje eventualne netačne navode koji su se pojavili u vezi sa njim, UKTS, njegovim klubom, savezom ili ustanovom
 8. Ne vrši moralno ili materijalno iskorišćavanje košarkaša, njihovih roditelja ili staratelja
 9. Čuva poslovne tajne
 10. Ne preduzima eksperimente koji bi mogli štetiti igračima i za svaki i najmanji rizik u tom pogledu dužan je da traži saglasnost igrača ili roditelja
 11. Sarađuje i pruža pomoć članovima UKTS
 12. Vodi računa o izgledu i odevanju
 13. Mora da se pridržava propozicija takmičenja i normativnih akata Košarkaškog saveza Srbije

Član 4.

Za kršenje normi ponašanja iz ovog kodeksa Upravni odbor Udruženja košarkaških trenera Srbije radi utvrđivanja konkretnih činjenica i zauzimanja stava po tome može obrazovati Disciplinsku komisiju Udruženja trenera. Sastav, delokrug i način rada Disciplinske komisije Udruženja utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora UKTS.

Član 5.

Ovaj kodeks dostavlja se svim košarkaškim klubovima, košarkaškim trenerima članovima UKTS i Košarkaškom savezu Srbije.

Udruženje košarkaških trenera Srbije

Beograd, 22.01.2016. godine