Odgovori na često postavljena pitanja

Za pristupanje članstvu UKTS, neophodno je upisati adekvatni akreditovani fakultet ili visokoškolsku ustanovu koja omogućava zvanje trenera u sportu, učitelja u sportu, instruktora u sportu, diplomiranog trenera, višeg trenera, operativnog trenera ili sl. Uverenje o upisu treba dostaviti kancelariji Udruženja i zatražiti članstvo.

Sva lica koja poseduju trenersku licencu – crvenu ili plavu -  odnosno dozvolu za rad za važeću sezonu, automatski su članovi Udruženja košarkaških trenera Srbije. 


Član Udruženja u obavljanju svog posla košarkaškog trenera:

 1. Nastoji da znanjem, zalaganjem i ponašanjem stvara ugled kod svojih igrača, njihovih roditelja, sredstava javnog informisanja
 2. Preuzima sve obaveze i zadatke u oblasti stručnog usavršavanja koja su u nadležnosti Udruženja košarkaških trenera Srbije
 3. Sarađuje za časopis “Trener” i medijima
 4. Brine o svom usavršavanju i primenjuje metode koje su prisutne u savremenom treningu
 5. U privatnim i službenim kontaktima ne iznosi neistinite podatke o svom obrazovanju, stručnim kvalifikacijama i radnom iskustvu
 6. Ne iznosi netačan ili kompromitirajuci stav o radu UKTS, košarkaškog kluba, saveza ili ustanove u kojoj radi
 7. Ispravlja, demantuje eventualne netačne navode koji su se pojavili u vezi sa njim, UKTS, njegovim klubom, savezom ili ustanovom
 8. Ne vrši moralno ili materijalno iskorišćavanje košarkaša, njihovih roditelja ili staratelja
 9. Čuva poslovne tajne
 10. Ne preduzima eksperimente koji bi mogli štetiti igračima i za svaki i najmanji rizik u tom pogledu dužan je da traži saglasnost igrača ili roditelja
 11. Sarađuje i pruža pomoć članovima UKTS
 12. Vodi računa o izgledu i odevanju
 13. Mora da se pridržava propozicija takmičenja i normativnih akata Košarkaškog saveza Srbije

 

Licenca se izdaje samo članovima UKTS, državljanima Republike Srbije, koji poseduju Diplomu ili ekvivalentno uverenje o završenom stručnom ili akademskom obrazovanju minimum VI/1 stepen iz oblasti fizičkog vaspitanja-odnosno  sporta/košarke, odnosno licima koja su pored osnovne stručne osposobljenosti i posebno stručne, osposobljena za stručni rad sa decom (licima koja imaju manje od 16 godina života) i u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, prilože dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 11 ili 12 Pravilnika, kao i stranim državljanima koji moraju da ispune uslove iz Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, kao i uslove navedene u članu 2 Pravilnika i posebne uslove za izdavanje licence stranim državljanima iz člana 3 Pravilnika.

Nosioci crvene licence mogu biti glavni i pomoćni treneri u svim takmičenjima koje organizuje KSS, bez ograničenja. Crvenu licencu poseduju lica koja su završila adekvatni fakultet ili višu školu koja omogućava zvanje diplomiranog trenera košarke, višeg košarkaškog trenera ili lice koje poseduje master rad iz košarke.

 

Nosioci plave licence mogu biti glavni i pomoćni treneri regionalnih liga, i treneri pionira, kadeta i juniora. Nosioci plave licence su lica koja su dobila zvanje učitelja u sportu iz košarke (360 časova), profesora fizičkog vapitanja koji imaju završen diplomski rad iz košarke i operativnog trenera iz košarke (240 časova).

Napomena za operativne trenere što se tiče rada sa uzrastom do 16 godina: svi operativni treneri moraju imati minimum 15 godina iskustva ili se doškolovati za viši nivo učitelja u sportu.

Treneri koji poseduju plavu licencu, mogu voditi sledeća takmičenja: II žensku ligu Srbije, žensku regionalnu ligu Srbije, I mušku regionalnu ligu, II mušku regionalnu ligu, III mušku regionalnu ligu i mladje kategorije.

 

Jedan trener (bilo da je nosilac crvene ili plave licence) može raditi samo u jednom klubu i voditi najviše dve selekcije u istom. 

 

Nosilac crvene licence mora ispuniti sledeće kriterijume:

 • Da je član UKTS,
 • Da ima zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – diploma višeg trenera  iz oblasti košarke,
 • Da je prisustvovao seminaru «Basketball Clinic Belgrade» (trener koji nije prisustvovao seminaru «BCB» brani seminarski rad pred tročlanom komisijom),
 • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru «Trenerski dani Borivoje Cenić » za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad  pred tročlanom komisijom),
 • Treneri iz prve muške i ženske lige u obavezi su da imaju potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera,
 • Da uplati novčani iznos godišnje članarine.

Nosilac plave licence mora ispuniti sledeće kriterijume:

 • Da je član UKTS,
 • Da ima zvanje – trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke,
 • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru «Trenerski dani Borivoje Cenić » za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad  pred tročlanom komisijom),
 • Treneri seniorskih ekipa: da je prisustvovao seminaru «Basketball Clinic Belgrade » (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad pred tročlanom komisiom),
 • Da uplati novčani iznos godišnje članarine.

 

Licenca važi za takmičarsku sezonu za koju je overena.
 

Za overu trenerske licence, obavezno je prisustvo na seminarima ,,Trenerski dani'' i ,,Košarkaška klinika''.


Takodje, neophodno je dostaviti:

 • Dokaz da je uplaćena UKTS taksa za izdavanje licence, čiji iznos određuje Upravni odbor UKTS,
 • Lekarsko uverenje zdravstvene ustanove (nadležnog doma zdravlja ili specijalizovane medicine rada ili specijaliste sportske medicine), da lice može obavljati poslove sportskog trenera i
 • Deponovati ugovor o angažovanju košarkaškog trenera. Tipski ugovor o angažovanju trenera mora biti verifikovan, pred predstavnikom UKTS ili poverenikom regiona u kom se nalazi klub

 

 

 

Prvi uslov za sticanje FIBA licence je da član Udruženja košarkaških trenera Srbije mora posedovati crvenu licencu. Drugi uslov je da ima tri godine radnog iskustva kao trener košarke.

Neophodna dokumenta za podnošenje zahteva:

- fotokopija prve strane važećeg pasoša

- fotografija u jpg formatu (kao za ličnu kartu)

- Uplatnica za FIBA licencu

(50 švajcarskih franaka u dinarskoj protivvrednosti, uplatnicu možete pronaći na našem sajtu u odeljku ''Za trenere'' podmeni ''Primeri uplatnica'')