Upravni Odbor

U sastavu upravnog odbora UKTS prema statutu važi delegatski sistem vlasti. Svaki region ima svog predstavnika u upravnom odboru.

Ivan Jemeremić
Predsednik
Strahinja Vasiljević
Generalni sekretar
Raško Bojić
Član upravnog odbora
Jovan Malešević
Član upravnog odbora
Marko Cvetković
Član upravnog odbora
Milkan Mrđa
Član upravnog odbora
Mladen Mikić
Član upravnog odbora
Milan Minić
Član upravnog odbora