Video

Beogradska  Košarkaška  Klinika

Postoji krivudavi i pravi put, oba puta vode ka istom cilju, ti kao trener moraš igrača sprovesti pravim putem...

Prof. Aleksandar Nikolić
Legendarni trener