Kurs za Sportskog operativnog trenera

13 Mar, 2024

Kurs za Sportskog operativnog trenera – sportskog učitelja (IV nivo – za rad sa decom)

Svim stipendistima UKTS želimo srećan polazak na Krus za sportskog operativnog trenera – sportskog učitelja (IV nivo – za rad sa decom).

Udruženje košarkaških trenera Srbije u saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta „Union - Nikola Tesla“ sprovodi stručno osposobljavanje svojih članova u oblasti rada sa decom u košarci i sticanja zvanja Učitelja u sportu.

Svi polaznici će imati priliku da započnu svoju obuku u aprilskom roku, počevši od 8. aprila 2024. godine, svakog radnog dana u periodu od 17 do 21 čas. Kako bi i članovi koji su radno angažovani mogli da prisustvuju, nastava je potpuno prilagođena profesionalnim zahtevima i iz tog razloga će se odvijati onlajn.

Ponosni smo što smo uspeli da ostvarimo jedan neverovatan edukativni poduhvat i postanemo jedinstven slučaj u srpskom sportu u kojem svi kandidati iz jedne sportske grane-košarke, koji ispunjavaju sve neophodne uslove, budu u celosti stipendirani od strane matičnog strukovnog udruženja (UKTS) i fakulteta (Fakultet za sport). 

Pored ličnog stručnog usavršavanja košarkaških trenera kao sportskih stručnjaka i napredovanja u daljoj karijeri, Udruženje ovu akciju sprovodi i sa ciljem ispunjavanja uslova za stručni rad u sportu sa decom, koji je propisan zakonskom regulativom donetom u aktuelnom Zakonu o sportu iz 2016. godine i podzakonskim aktima koji bliže uređuju ovu oblast (stručni rad u sportu, osposobljavanje i usavršavanje sportskih stručnjaka, dozvole za rad i sl.).

Odredbama pomenute regulative predviđeno je da stručno-vaspitni rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su, pored osnovne stručne osposobljenosti, i posebno stručno osposobljeni za stručni rad sa decom u skladu sa članom 26. stav 2. i članom 29. st. 1-4. ovog zakona.

Kako bi stipendisti mogli da počnu sa pohađanjem ovog kursa, neophodno je da ispoštuju administrativnu proceduru i pošalju traženu dokumentaciju do 1. aprila 2024 Fakultetu za sport. O ovom koraku, svi polaznici su obavešteni putem mejla.

Nakon odslušanih predavanja biće obavljen završni ispit i za sve kandidate koji budu uspešno završili Kurs, biće održana svečana dodela Uverenja o stručnoj osposobljenosti na Košarkaškoj klinici Dušan Ivković 29. i 30.6.2024. godine.
Podeli na društvenim mrezama:Nema komentara. Budi prvi...

Dodajte komentar