Пријава за стипендирање

19 Jan, 2024

Допис-Стручно оспособљавање за тренере носиоце плаве лиценце
 

Желимо да вас обавестимо да сходно променама у Правилнику о стручном оспособљавању Сл. Гласник РС, број 60/2020 чл. 4, као Удружење кошаркашких тренера принуђени смо да наше стручњаке ускладимо са истим (Допис). 

Промене се највише тичу тренера носиоца плавих лиценци и то свих оних који немају стечен IV ниво, који се стиче стручним оспособљавањем, теоријским и практичним, у трајању од 360 сати обуке за обављање одређене врсте стручних послова са децом у спорту. Услов за стицање овог нивоа је завршен трећи ниво стручног оспособљавања.

Посебно желимо да истакнемо напоре Удружења тренера да сакупи средства за финансирање додатног образовања наших кошаркашких стручњака и омогући нашим члановима да заврше неопходно дошколовање путем стипендије на Факултету за спорт Универзитета Унион Никола Тесла коме смо захвални на сарадњи и подршци у овом подухвату. 

Рок за пријаву за стипендирања за тренере важи до 5. фебруара 2024. године и врши се искључиво путем апликације:

https://ukts.rs/za-trenere/aplikacija-stipendija/

НАПОМЕНА
ТРЕНЕРИ КОЈИ НЕ МОРАЈУ ДА СЕ ПРИЈАВЉУЈУ за дошколовање су:
 - Тренери носиоци црвених лиценци
 - Тренери носиоци плавих лиценци са завршеним факултетом за спорт, одбрањеним дипломским радом из кошарке, завршеном вишом тренерском школом, стеченим звањем учитеља у спорту, са искуством од преко 15 година рада у кошарци

ТРЕНЕРИ КОЈИ МОГУ да се пријаве за дошколовање за Учитеља у спорту – фонд 360 часова,  треба да испуњавају следеће услове:
1.    да имају курс завршеног оперативног тренера – плава лиценца
2.    да у последње 3 сезоне имају континуитет рада у клубовима који су чланови КСС

 
Podeli na društvenim mrezama:Nema komentara. Budi prvi...

Dodajte komentar